Søg om tilskud

Søg om et hjælpemiddel

Når man har en funktionsnedsættelse, kan man have behov for et hjælpemiddel, der kan støtte én i at klare sig i hverdagen. En funktionsnedsættelse betyder, at man har en konkret nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller intellektuelt.

Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde borgerne et hjælpemiddel, hvis de har behov for det. Det er dit behov som afgør, om du kan få det, og ikke dine økonomiske forhold. Kontakt din kommune og hør, om du kan få bevilliget tilskud til en Parenti.